Algemene Ledenvergadering VNR

22 april 2023

22 apr

Bij deze nodigen wij u van harte uit om naar onze Algemene Ledenvergadering te komen. Het is de beste kans om met het bestuur van gedachten te wisselen over de VNR.

•Datum: zaterdag 22 april 2023 om 10:00 uur (zaal open: 09:30)
•Locatie: kantoor Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3720 AD Bilthoven

Agenda

1) Opening door de voorzitter.
2) Notulen van de vorige VNR jaarvergadering, liggen ter inzage.
3) Jaarverslag secretaris, ligt ter inzage.
4) Jaarverslag penningmeester, alsmede het verslag van de kascontrole.
a. De diverse financiële stukken liggen ter inzage.
b. Tevens verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
5) Contributieverhoging en ledenadministratie.
6) Verslag regio’s en promotieteam.
7) Bestuursverkiezing;
a. het bestuur stelt voor als voorzitter te benoemen Sander Reukers,
b. Marnix Wolthuis, interim voorzitter en penningmeester is aftredend en herkiesbaar als penningmeester. eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 2 weken voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris, p.vdborn@nederlandseroofvissers.nl
PAUZE. Tijd voor koffie / etc.

9) Pike Experience en evaluatie,
10) Bespreking gedragscode binnen de VNR,
11) Verslag besprekingen met SVN,
12) Rondvraag,
13) Sluiting door de voorzitter.

Na afloop van de vergadering zullen wij voor u een lunch verzorgen.

De diverse stukken zoals notulen etc. zijn vanaf twee weken voor de vergadering via mail opvraagbaar bij het secretariaat via het e-mailadres: p.vdborn@nederlandseroofvissers.nl
•Datum: zaterdag 22 april 2023 om 10:00 uur (zaal open: 09:30)
•Locatie: kantoor Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3720 AD Bilthoven

Agenda

1) Opening door de voorzitter.
2) Notulen van de vorige VNR jaarvergadering, liggen ter inzage.
3) Jaarverslag secretaris, ligt ter inzage.
4) Jaarverslag penningmeester, alsmede het verslag van de kascontrole.
a. De diverse financiële stukken liggen ter inzage.
b. Tevens verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
5) Contributieverhoging en ledenadministratie.
6) Verslag regio’s en promotieteam.
7) Bestuursverkiezing;
a. het bestuur stelt voor als voorzitter te benoemen Sander Reukers,
b. Marnix Wolthuis, interim voorzitter en penningmeester is aftredend en herkiesbaar als penningmeester. eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 2 weken voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris, p.vdborn@nederlandseroofvissers.nl
PAUZE. Tijd voor koffie / etc.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.