Algemene VNR-jaarvergadering

0 814
28 mrt

Bij deze nodigen wij u van harte uit om naar onze Algemene Ledenvergadering te komen. De beste kans om met ons van gedachten te wisselen over de VNR.

datum:zaterdag 23 april 2022
aanvang:10.00 uur
locatie:Gebouw Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3720 AD, Bilthoven
telefoon:030-6058400
zaal open:9.30 uur


Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de vorige SNB jaarvergadering, liggen ter inzage.
3. Jaarverslag secretaris, ligt ter inzage.
4. Jaarverslag penningmeester, alsmede het verslag van de kascontrole.
     De diverse financiële stukken liggen ter inzage.
     Tevens verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
5. Contributieverhoging en ledenadministratie.
6. Verslag regio’s en promotieteam.
7. Bestuursverkiezing.
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Frans Oudejans, secretaris. Het bestuur stelt voor in zijn plaats als secretaris te benoemen dhr. Patrick Van den Born.
Tevens stelt het bestuur voor als algemeen bestuurslid te benoemen dhr. Sander Reukers.

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot uiterlijk een week voor de vergadering
schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de VNR, Kromme Horn 30,
1484 EH Graft, of via f.oudejans@nederlandseroofvissers.nl

PAUZE. Tijd voor koffie / etc.

8. Pike Experience SNB.
9. Rondvraag.
10. Sluiting door de voorzitter.

Na afloop van de vergadering zullen wij voor u een lunch verzorgen.

De diverse stukken zoals notulen etc. zijn vanaf twee weken voor de vergadering via mail opvraagbaar bij het secretariaat via het e-mailadres: f.oudejans@nederlandseroofvissers.nl
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.